Din by – dit aftryk

Strandboulevarden er til hverdag ikke meget andet end tomrum og gennemkørsel, men fra juni til august bliver den rammen om et unikt kunstprojekt. Mellem fem og ti kunstnere kommer i den periode til at skabe en række værker midt i byens rum, så alle kan følge med i processen – og naturligvis få glæde af de færdige værker efter ferniseringen i juni.

Gør hvad du vil

Rammen for de enkelte værker er den samme for alle. En simpel hvidmalet kube, ca. 1 meter på alle ledder, er det udgangspunkt hver enkelt kunstener står med, men hvordan de bliver brugt og transformeret til et kunstværk er helt op til den enkelte kunstner.

 
Det er Østerbro Lokaludvalg, der står bag projektet.

Vil du skabe dig?

Har du noget på hjerte? Og er du interesseret i at være en af de kunstnere,  som får mulighed for at skabe et unikt værk midt på Strandboulevarden?

Processen er simpel

Beskriv i korte træk hvad din ide går ud på. Vedlæg gerne skitser eller billeder – også gerne af dine tidlige værker.  Send din ansøgning til oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk. Østerbro Lokaludvalg bevilger op til 3.000 til materialer, som udbetales efter værket er færdigt mod indlevering af regninger på de anvendte materialer.

  • Deadline for ansøgninger er 14. maj klokken 23:59 2018.
  • Den 23. maj får du besked, om du er en af de valgte kunstnere
  • Fredag d. 8. juni er kasserne klar, så du kan komme i gang med dit værk
  • Fredag d. 22. juni er fernisering og reception
  • Du sender dine regninger og får dækket materialeomkostninger op til 3.000,-

Gå til ansøgning

Om projektet

Projektet er sat i søen af Østerbro Lokaludvalg for at sætte fokus på Strandboulevardens potentiale som rekreativt byrum og for at give Østerbros kunstnere en mulighed for at bidrage til deres bydel og synligøre Østerbros store kreative potentiale.

Østerbro Lokaludvalg har i 2018 afsat 30.000 kr., der kan søges til udsmykning af en række kuber i byrummet på Strandboulevarden.

Hvad?

Du kan søge op til 3.000 kr. i støtte til dækning af udgifter til materialer i forbindelse med værket (fx maling, pensler mv.)